ELZOCOM


De Elzocom op Twitter:
 

 

LAATSTE NIEUWS:

ALV Elzocom op 11-9-2016

Op 11 september j.l. heeft de ALV plaatsgevonden van de Elzocom waarbij de ingebrachte punten (die vooral betrekking hadden op de voorwaarden voor deelname van spelers aan de Elzocom) en enkele nieuw ingebrachte punten zijn bediscussieerd en in stemming zijn gebracht.

Daar waar wij als organisatie gehoopt hadden op een opkomst van minimaal 20 personen (wat op een totaal van 174 actieve deelnemers toch niet zo veel lijkt), was de opkomst net als enkele jaren geleden zeer mager te noemen met slechts 14 belangstellenden. Wij willen degenen die de moeite hebben genomen om te komen en met ons mee te denken om de Elzocom ook voor de komende jaren goed neer te zetten, allereerst van harte bedanken voor hun komst. Desalniettemin blijft het voor ons als bestuur een bijzondere ervaring dat de afgelopen editie van meerdere teams klachten zijn vernomen, om dan vervolgens de conclusie te moeten trekken dat van enkele van deze teams geen enkele speler op de ALV opduikt om mee te denken en te stemmen over het aanpassen van de reglementen.

Omdat er met de bestuursleden meegerekend toch 11 van de 19 teams vertegenwoordigd waren, een kleine meerderheid, hebben wij besloten dat stemming en uitvoering van goedgekeurde ingebrachte punten gerechtvaardigd was. Indien een ingebracht punt op een 2/3 meerderheid van de stemmen (1 stem per team) kon rekenen, is deze aangenomen. Klik hier voor de notulen van afgelopen ALV.

De wijzigingen zullen z.s.m. in het reglement worden opgenomen en hiervan zal t.z.t. een nieuwsbericht op de site worden geplaatst.

Lees verder
ALV 11-9 om 13:00 in café De Pastoor. Tot nog toe ingebrachte punten.

Aanstaande zondag vindt voor het eerst sinds enkele jaren weer een ALV plaats. Wij als organisatie speelden al vooraf aan deze editie van de Elzocom met dit idee en de geluiden van onvrede en kritiek die wij links en rechts gedurende de afgelopen maanden te horen kregen, bevestigden nogmaals dat het de hoogste tijd was om deze ALV te beleggen.

Wij als organisatie hebben 8 jaar geleden ons idee om een zomercompetitie te starten ten uitvoer gebracht en daarbij een aantal basisprincipes opgesteld. Deze basisprincipes bleken destijds prima te voldoen, maar afgezien van het feit dat wij belangeloos met liefde en plezier één en ander jaarlijks in goede banen leiden, is onze enige wens dat iedere deelnemer, jong en oud, ervaren of niet ervaren, met veel plezier en respect voor elkaar aan onze competitie blijft deelnemen. De verantwoordelijkheid en macht voor de verdere invulling van de regels en principes hebben wij bij jullie, de deelnemers, weggelegd. Een periodieke ALV om deze regels en principes nog eens af te stoffen en up-to-date te brengen lijkt ons daarom geheel gerechtvaardigd, althans, als de opkomst bij een dergelijke ALV voldoende draagvlak biedt om eventuele herzieningen door te voeren voor de volgende edities. Wij hopen dan ook zoveel mogelijk deelnemers te mogen begroeten aanstaande zondag.

Een aantal deelnemers zijn reeds in de pen/toetsenbord geklommen en hebben al wat ideeën aangedragen. Wij willen jullie van harte uitnodigen om hetzelfde te doen en liefst ook voor zondag al bij ons in te dienen via info@elzocom.eu. Maar ook zondag a.s. kunnen ideeën nog worden ingediend. Tot nog toe zijn volgende ideeën reeds geopperd (samenvattingen) en zullen dus besproken worden tijdens de ALV:

  • Alleen spelers toelaten die binnen Etten-Leur wonen of het afgelopen winterseizoen hebben gespeeld in een dartbond.
  • Om het niveauverschil tussen de teams in te perken moeten spelers een soort ranking krijgen en op basis van de ranking van het totale team dient dit team in een sterke dan wel minder sterke poule te worden ingedeeld.
  • Deelname aan de ALV moet verplicht zijn.
  • Elke deelnemer moet een bepaalde ranking krijgen en per team moet er een maximum gesteld worden aan aantal spelers met de hoogste ranking.
  • Vooraf dient een duidelijke procedure opgesteld te zijn voor het aannemen van nieuwe voorstellen op de ALV (dit is een terecht punt en hebben wij reeds doorgesproken als organisatie. Wij zullen dit aan het begin van de ALV dan ook kenbaar maken wat deze procedure zal zijn).
  • Het bestuur dient de vrije hand te krijgen in het toelaten van teams of individuele spelers (zoals het eigenlijk nu al in de reglementen staat).
  • Alleen spelers toelaten die binnen Etten-Leur wonen of actief spelen, met uitzondering van 1 dispensatiespeler per team die niet aan die voorwaarden hoeft te voldoen.
  • Competitieverloop terug zoals voorgaande jaren, met een schiftingsronde en vervolgens indeling in winnaars- en verliezersronde.
  • Iedereen moet aan de Elzocom kunnen deelnemen, waar ze ook wonen of spelen. Zeker spelers die al jaren hebben deelgenomen aan de Elzocom, mag je niet deelname weigeren omdat ze toevallig beter gooien als de rest.

Wij hopen zondag veel deelnemers te mogen begroeten en op een constructieve manier een basis te kunnen leggen voor de komende jaren. Tot zondag,

Organisatie Elzocom,

Teun, Martin en Richard

Lees verder
8e editie van de ELZOCOM finaledag geslaagd.

 

Afgelopen zaterdag kwam de Elzocom, de Etten-Leurse ZOmer COMpetitie darts weer ‘thuis’. De apotheose van alweer de achtste editie van dit evenement, de inmiddels traditionele finaledag, vond namelijk plaats in Café D’Ouwe Brug. Daar waar acht jaar geleden de eerste ideeën over dit evenement werden uitgewerkt en waar de eerste editie van de finaledag ook werd gehouden.

In een overvol café werd zowel in de verliezersronde als de winnaarsronde op het scherpst van de snede uitgevochten wie de wisseltrofeeën mee naar huis mochten nemen en zich aldus weer een jaar ‘beste van Etten-Leur’ mogen noemen.

Het niveau was dit jaar ontzettend hoog want zowel de toppers uit de WBDF (de Bredase bond) als ook uit de RDF (de Roosendaalse bond) waren ruimschoots vertegenwoordigd en zij maakten er met vlagen een zeer spannend en prachtig schouwspel van met scores en finishes die in de PDC niet zouden misstaan.

De ontlading was dan ook groot toen de uiteindelijke winnaars, de heren van D’Ouwe Brug, de wisselbeker omhoog mochten houden. In de finale wisten zij Just For Fun! van de winst af te houden met een nipte zege, nadat ze eerder in de halve finale de Foute Pastoor opzij hadden weten te zetten.

In de verliezersronde waren het uiteindelijk Mike Stapels’ Little Pony’s die met de winst aan de haal gingen, door eerst van DV Kleintje Bier in de halve finale te winnen en vervolgens net op tijd de pijlen te rechten tegen DSE in de finale.

Zo kwam er ook aan deze Elzocom editie weer een einde. Een editie waarin in 3 maanden tijd 97 wedstrijden werden gespeeld door 174 verschillende spelers, waarin maar liefst 107x de maximale 180 score (waarvan 11x door Kevin Buurstede) werd gegooid en de hoogste finish van 156 werd genoteerd door zowel Wesley van Trijp als Hans Ribbens.

De organisatie wil graag alle deelnemers van harte bedanken voor hun deelname en inzet en verder ook nog graag specifiek hun complimenten maken aan alle aanwezigen van de finaledag: De ambiance was geweldig, de sportiviteit groot en de gezelligheid werelds. Uiteraard ook Hanneke en grillmeister Herman van Café D’Ouwe Brug bedankt voor de gastvrijheid en voortreffelijke verzorging van onze spelers.

Degenen die alles nog eens willen terugkijken kunnen terecht op http://www.elzocom.eu, waar alle uitslagen en een foto impressie van de finaledag online staan. Tot volgend jaar!

 

Lees verder
Informatie finaledag 2016.


Beste captains,

Zaterdag 3 september zal de achtste editie van de Elzocom finaledag gaan uitmaken wie dit jaar de wisselbekers voor winnaars- en verliezersronde mee naar huis mogen gaan nemen. Dit jaar gaan we met de finaledag 'terug naar huis': café d'Ouwe Brug zal net als met de allereerste finaledag onze gastheer zijn en wederom zal er door Willem, Hanneke en Herman voor een heerlijke BBQ worden gezorgd.

Het programma voor de finaledag ziet er als volgt uit:
 - 13:00u, café open en vanaf dit moment is ingooien mogelijk
 - 14:00u, loting en vervolgens starten met halve finales
 - 17:30u, Eetpauze.
 - 19:30u, Aanvang finales.
 - 22:00u, Prijsuitreiking.

Alle deelnemers van de Elzocom mogen aan deze bbq deelnemen en opgeven hiervoor kan door voor maandag 29-8 a.s. een email te sturen aan teun@elzocom.eu met de namen van de spelers die hier aan wensen deel te nemen. Kosten van deelname aan de BBQ zijn 5 euro, en deze kunnen op IBAN NL77RABO0136425968 worden overgemaakt onder vermelding van 'Bijdrage eten' met je teamnaam cq namen van de deelnemers.

Wij hopen jullie zaterdag 3-9 bij d'Ouwe Brug te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Elzocom.

PS: Heb je de datum van de ALV al in je agenda staan? Deze is op 11 september om 13:00u in De Pastoor.
PS: Heb je jezelf al opgegeven voor het Elzocom gemengd blind koppeltoernooi? Deze is op 4 oktober vanaf 13:00u bij Nimrod aan Concordialaan.

Lees verder
Datum, tijd en locatie van Algemene Leden Vergadering bekend

Beste Elzocommers,

Eerder al werd gemeld dat er een ALV aan zou komen.  We kunnen jullie melden dat op 11 september a.s. om 13:00 de ALV zal gaan plaatsvinden in café de Pastoor. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, maar toch willen wij iedereen die wil bijdragen aan het verbeteren van de Elzocom of die de Elzocom een warm hart toedraagt verzoeken om deze ALV bij te wonen, zodat wij deze mooie competitie op de juiste manier kunnen voortzetten. De eventuele veranderingen die gaan plaatsvinden n.a.v. deze ALV moeten voldoende steun en draagkracht krijgen van jullie als leden zodat zij een goede basis kunnen vormen voor de komende jaren en iedereen met plezier aan de Elzocom kan blijven deelnemen.

De agenda staat reeds op de site, maar wij moedigen jullie vooral aan om ook zelf discussie punten en suggesties in te dienen via het contactformulier of via info@elzocom.eu. Dit kan t/m maandag 6 september. De definitieve agenda met alle ingediende agendapunten zal dan in de loop van de week van 6 september op de site worden gezet.

Lees verder