ELZOCOM

 

LAATSTE NIEUWS:

Finaledag 19 augustus:

Bij deze willen wij bekent maken dat de finaledag dit jaar op 2 locaties zal worden gespeeld. De winnaarsronde, het eten en de prijsuitreiking zullen plaatsvinden in café K`annet. De verliezersronde zal worden gespeeld in Café Juup Stapel.
Wij hebben hiervoor gekozen om ook de kleinere café`s een keer de kans te geven mee te delen deze fantastische dag. Tijden zullen zo snel mogelijk bekent worden gemaakt. Tevens wordt er van de captains wederom gevraagd de eters van die dag van tevoren op te geven. Mochten jij en jouw team zich dus plaatsen voor deze finaledag, geef dan zsm door met hoeveel personen jullie willen blijven eten.

 

Inhaalweek 1e ronde:

Uiteraard zijn er ook dit jaar inhaalweken na elke ronde. De inhaalweek van de 1e ronde van 2017 zal zijn in de week van 19 t/m 23 juni. De tweede ronde zal dan in de week van 26 juni aanvangen. Wij willen dan ook verzoeken, dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van de inhaalweek, dezelfde dag nog de uitslag in te leveren online, zodat wij het schema van de tweede ronde compleet kunnen maken.

 

Captainsmeeting

Aanstaande zondag is het weer tijd voor de captainsmeeting. Deze zal plaatsvinden om 16:00 bij café de Zaak aan het raadhuisplein. Deze meeting is verplicht voor alle captains (of een andere vertegenwoordiger van het team). Bij afwezigheid zonder duidelijke reden, of niet gecommuniceerd volgt een waarschuwing. Kijk ook even goed na of het inschrijfgeld is overgemaakt (ook hierop staat een waarschuwing, twee waarschuwingen is een punt aftrek).
Graag zien we alle captains aanstaande zondag om 16:00.

Eerste informatie elzocom 2017

De elzocom 2017 zit er al hard aan te komen, en wij snappen dat jullie allemaal zitten te springen om informatie. In dit bericht informeren we jullie over de captainsmeeting, de loting en de beoogde speelweken.

Lees verder
Inschrijving Elzocom 2017 geopend.

De zomer is gelukkig weer in aantocht, dus de 9e editie van onze Etten-Leurse ZOmerCOMpetitie darts staat alweer voor de deur.

Steeds meer spelers willen een ‘gooi’ doen naar eeuwige dartsroem in Etten-Leur en ook dit jaar heeft iedereen die aan de voorwaarden voldoet voor deelname en een team bijeen weet te sprokkelen, daar weer de kans toe.

Schrijf je team in voor 30 april aanstaande op www.elzocom.eu en voor slechts 10 euro per team (exclusief drank helaas) heb je weer een hele zomer dartsplezier! We hopen je deze zomer (weer) te mogen begroeten, tot ziens!
 

Lees verder
ALV Elzocom op 11-9-2016

Op 11 september j.l. heeft de ALV plaatsgevonden van de Elzocom waarbij de ingebrachte punten (die vooral betrekking hadden op de voorwaarden voor deelname van spelers aan de Elzocom) en enkele nieuw ingebrachte punten zijn bediscussieerd en in stemming zijn gebracht.

Daar waar wij als organisatie gehoopt hadden op een opkomst van minimaal 20 personen (wat op een totaal van 174 actieve deelnemers toch niet zo veel lijkt), was de opkomst net als enkele jaren geleden zeer mager te noemen met slechts 14 belangstellenden. Wij willen degenen die de moeite hebben genomen om te komen en met ons mee te denken om de Elzocom ook voor de komende jaren goed neer te zetten, allereerst van harte bedanken voor hun komst. Desalniettemin blijft het voor ons als bestuur een bijzondere ervaring dat de afgelopen editie van meerdere teams klachten zijn vernomen, om dan vervolgens de conclusie te moeten trekken dat van enkele van deze teams geen enkele speler op de ALV opduikt om mee te denken en te stemmen over het aanpassen van de reglementen.

Omdat er met de bestuursleden meegerekend toch 11 van de 19 teams vertegenwoordigd waren, een kleine meerderheid, hebben wij besloten dat stemming en uitvoering van goedgekeurde ingebrachte punten gerechtvaardigd was. Indien een ingebracht punt op een 2/3 meerderheid van de stemmen (1 stem per team) kon rekenen, is deze aangenomen. Klik hier voor de notulen van afgelopen ALV.

De wijzigingen zullen z.s.m. in het reglement worden opgenomen en hiervan zal t.z.t. een nieuwsbericht op de site worden geplaatst.

Lees verder
ALV 11-9 om 13:00 in café De Pastoor. Tot nog toe ingebrachte punten.

Aanstaande zondag vindt voor het eerst sinds enkele jaren weer een ALV plaats. Wij als organisatie speelden al vooraf aan deze editie van de Elzocom met dit idee en de geluiden van onvrede en kritiek die wij links en rechts gedurende de afgelopen maanden te horen kregen, bevestigden nogmaals dat het de hoogste tijd was om deze ALV te beleggen.

Wij als organisatie hebben 8 jaar geleden ons idee om een zomercompetitie te starten ten uitvoer gebracht en daarbij een aantal basisprincipes opgesteld. Deze basisprincipes bleken destijds prima te voldoen, maar afgezien van het feit dat wij belangeloos met liefde en plezier één en ander jaarlijks in goede banen leiden, is onze enige wens dat iedere deelnemer, jong en oud, ervaren of niet ervaren, met veel plezier en respect voor elkaar aan onze competitie blijft deelnemen. De verantwoordelijkheid en macht voor de verdere invulling van de regels en principes hebben wij bij jullie, de deelnemers, weggelegd. Een periodieke ALV om deze regels en principes nog eens af te stoffen en up-to-date te brengen lijkt ons daarom geheel gerechtvaardigd, althans, als de opkomst bij een dergelijke ALV voldoende draagvlak biedt om eventuele herzieningen door te voeren voor de volgende edities. Wij hopen dan ook zoveel mogelijk deelnemers te mogen begroeten aanstaande zondag.

Een aantal deelnemers zijn reeds in de pen/toetsenbord geklommen en hebben al wat ideeën aangedragen. Wij willen jullie van harte uitnodigen om hetzelfde te doen en liefst ook voor zondag al bij ons in te dienen via info@elzocom.eu. Maar ook zondag a.s. kunnen ideeën nog worden ingediend. Tot nog toe zijn volgende ideeën reeds geopperd (samenvattingen) en zullen dus besproken worden tijdens de ALV:

  • Alleen spelers toelaten die binnen Etten-Leur wonen of het afgelopen winterseizoen hebben gespeeld in een dartbond.
  • Om het niveauverschil tussen de teams in te perken moeten spelers een soort ranking krijgen en op basis van de ranking van het totale team dient dit team in een sterke dan wel minder sterke poule te worden ingedeeld.
  • Deelname aan de ALV moet verplicht zijn.
  • Elke deelnemer moet een bepaalde ranking krijgen en per team moet er een maximum gesteld worden aan aantal spelers met de hoogste ranking.
  • Vooraf dient een duidelijke procedure opgesteld te zijn voor het aannemen van nieuwe voorstellen op de ALV (dit is een terecht punt en hebben wij reeds doorgesproken als organisatie. Wij zullen dit aan het begin van de ALV dan ook kenbaar maken wat deze procedure zal zijn).
  • Het bestuur dient de vrije hand te krijgen in het toelaten van teams of individuele spelers (zoals het eigenlijk nu al in de reglementen staat).
  • Alleen spelers toelaten die binnen Etten-Leur wonen of actief spelen, met uitzondering van 1 dispensatiespeler per team die niet aan die voorwaarden hoeft te voldoen.
  • Competitieverloop terug zoals voorgaande jaren, met een schiftingsronde en vervolgens indeling in winnaars- en verliezersronde.
  • Iedereen moet aan de Elzocom kunnen deelnemen, waar ze ook wonen of spelen. Zeker spelers die al jaren hebben deelgenomen aan de Elzocom, mag je niet deelname weigeren omdat ze toevallig beter gooien als de rest.

Wij hopen zondag veel deelnemers te mogen begroeten en op een constructieve manier een basis te kunnen leggen voor de komende jaren. Tot zondag,

Organisatie Elzocom,

Teun, Martin en Richard

Lees verder